Verdedigingswerken

Door de eeuwen heen is Nijmegen van groot strategisch belang geweest. Dat betekende nogal wat voor de stad! Vanaf de vroegste tijden is er niet één eeuw voorbij gegaan dat de stad niet werd belegerd of ingenomen.

Een stad zonder muren, poorten, forten, zonder een leeg en kaal schootsveld was volstrekt ondenkbaar. De verdediging van de stad was vele, vele eeuwen van levensbelang. De strategische ligging van de stad gaf haar een voorname status die koste wat kost in stand gehouden moest worden.

Diezelfde verdediging vormde een knellende band waardoor de stad enkele eeuwen lang nog geen meter groeide. De dichte bevolkingsconcentraties en gelegerde soldaten leidden tot armoede en ziekten, waaronder de Zwarte Dood: de pest.

Het uithoudingsvermogen van haar burgers is vaak stank voor dank op de proef gesteld. Misschien is dat wel één van de redenen waarom de stad nog steeds wat opstandig, wat anarchistisch zelfs overkomt. Trots op zichzelf en, het moet gezegd, in het verleden soms ook wat neerbuigend ten opzichte van andere steden. 

Meer weten over de stadsuitbreidingen | Wallen, muren en poorten | Forten in Lent | Fort Krayenhoff

Verdedigingswerken 1230-1732 + buitenforten 19e eeuw

Verdedigingswerken 1230- 1732

1230-1300, 1400-1425, 1436-1511, 1525-1536, 1598-1605 (Italiaanse verdediging), 1700-1702 (versterking Coehoorn), 1726-1732 en de Buitenforten in de 19e eeuw.
Voor het maken van dit filmpje hebben we de Historische atlas Nijmegen gebruikt.