Nijmegen omarmt de Waal

Waalsprong, rivierpark Nijmegen en Spiegelwaal

LINKSMeer over de Waal, Nijmegen en hun spannende relatie | Wandelen door het Rivierpark en langs de Spiegelwaal

Duizenden jaren lang heeft de Waal langs Noviomagus, Numaga, Nimwegen en Nijmegen gestroomd. En de stad lag al die tijd ten zuiden van de Waal. Er is veel veranderd, de laatste jaren!

Doordat het klimaat verandert werd de kans op overstromingen in het rivierengebied steeds groter. Voor Nijmegen en omgeving was er extra gevaar omdat de Waal vlak voor de stad een bijna haakse bocht maakt. Daardoor stuwt het water op, wat bovenstrooms extra gevaar oplevert en waardoor de Waalkade makkelijk beschadigd raakt. Eeuwenlang hebben we om het water te beteugelen de dijken verhoogd, maar het werd wel duidelijk dat je daar niet eindeloos mee door kunt gaan. De nieuwe filosofie is dan ook: geef de rivier de ruimte.

Het werk in 3 plaatjes

Ruimte voor de Waal

Om de rivier de ruimte te geven is bij Nijmegen gekozen voor een extra rivierarm, noem het een bypass, achter Veur Lent. Veur Lent lag van oudsher aan de Waal, over land verbonden met Lent.

Ruimte voor de Waal betekende hier dat de dijk die Lent eeuwenlang tegen water beschermde, 350 meter naar het noorden richting Lent is teruggelegd. Daardoor ontstond de ruimte voor een "bypass" die bij hoog water veel extra water kan afvoeren. Deze 3 kilometer lange "nevengeul", die nu Spiegelwaal wordt genoemd zorgt ervoor dat bij hoog water de gemiddelde waterstand in de Waal met 27 cm daalt.

Door deze ingreep is het stadseiland Veur Lent ontstaan.

Twee vliegen in één klap: niet alleen is hiermee een waterbouwkundig hoogstandje gerealiseerd, samen met het omliggende gebied ontstaan zo vele mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie: het Rivierpark en de Spiegelwaal.

Nu de stad bovendien aan de noordkant van de Waal, in Lent, Oosterhout en aan de zuidkant in Nijmegen-west fors wordt uitgebreid stroomt de Waal door de stad. De stad heeft de Waal omarmd. Letterlijk en figuurlijk.

Onderstaand filmpje is enige tijd vóór de oplevering gemaakt. Er is nog wat onaf werk te zien, maar het beeld is compleet.

Zie ook:

Meer over de Waal, Nijmegen en hun spannende relatie