Forten in Lent

In 1862 werden er aan de Lentse kant van de Waal twee forten gebouwd die tot doel hadden de stad te verdedigen. Dat was twaalf jaar voordat Nijmegen op grond van de Vesting van 1874 na eeuwen eindelijk de wallen mocht afbreken. Toen de wallen waren verdwenen dienden beide forten ter verdediging van de spoorbrug. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het begin van de Tweede Wereldoorlog waren ze allebei bemand.

Fort Beneden Lent

Fort Beneden Lent bestaat uit een bomvrij logiesgebouw met daar omheen een aarden redoute (alleen uitspringende en geen inspringende hoeken)en een gracht.

In 1971 besloot een clubje vrienden het al veertien jaar leegstaande Fort te kraken en bewoonbaar te maken. Het kraken stond pas in zijn kinderschoenen.

Met dank (c) Dries VerdeniusDe toenmalige eigenaar, de Dienst der Domeinen, besloot dat bewoning inderdaad beter was dan leegstand en werkte mee bij de (her-)aansluiting op het water- en lichtnet. Dat het hier om vruchtbare aarde ging, blijkt wel uit het feit dat er in de volgende jaren zeven kinderen geboren zijn. In 1984 kocht Staatsbosbeheer het Fort voor Fl €1,00 en veranderde de status van krakers in die van erfpachters. Aan al het mooie komt een eind en in 2016, na een erpachtverhoging van 1200%, besloten de bewoners het paradijsje te verlaten.

De foto hiernaast toont Fort Beneden Lent (Fort Lent of Hope & Glory) aan de Zaligestraat in Lent in 2015 voordat Staatsbosbeheer het aan zijn lot overliet.

Fort Boven Lent bestaat uit een gebouw met kazematten, een toren en een gracht met daar omheen een glacis. Een glacis is de van buiten tegen het fort oplopende aarden wal die diende ter verdere bescherming.

Allebei de forten zijn er nog. Ze staan op de Monumentenlijst. Het fort Boven Lent is nu als Wijnfort Lent bekend, voor fort Beneden Lent wordt een bestemming gezocht.

Hieronder vind je van beide forten wat foto's. Deze bestanden zijn beschikbaar gesteld onder Creative Commons CC0 1.0 Universele Public Domain Dedication. WikiMedia. User havang(nl)

Fort Boven Lent

Fort Beneden Lent

Deze pagina werd het laatst aangepast op 06-01-2021.