De Vrede van Nijmegen

De Hollandse oorlog, het rampjaar 1672

Het jaar 1672 was een rampjaar voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De slagkracht van de legers van de republiek was gering waar Frankrijk, Engeland en de aartsbisdommen Keulen en Münster gebruik van maakten.

De troepen van de Franse koning Lodewijk de Veertiende bezetten een groot deel van Oost-Nederland, waaronder Nijmegen. Tot ontzetting van de niet niet bezette delen van de Republiek bleek de Republiek onder de voet te worden gelopen. In de steden van Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland was de paniek compleet.

Uiteindelijk besloten Nederland en Frankrijk vrede te sluiten. Het verdrag werd in de Trèveszaal van het stadhuis gesloten. (Trève betekent bestand.)

De Vrede van Nijmegen (1678-1679) maakte niet alleen een einde aan de jarenlange oorlog tussen Nederland en Frankrijk. De vrede van Nijmegen bestond uit meerdere verdragen waarbij in totaal 6 partijen betrokken waren die met deze strijd verweven waren:

10 augustus 1678: tussen Frankrijk en de Republiek.
17 september 1678, tussen Frankrijk en Spanje (daarover gaat het schilderij van Henri Gascard hierboven). Spanje had aan de kant van Nederland meegevochten.
5 februari 1679, tussen Frankrijk, Zweden en het Heilige Roomse Rijk.
19 maart 1679, tussen Zweden en het Sticht Münster.
2 oktober 1679, tussen Zweden en de Nederlandse Republiek.

"In 1676 kwam een grote groep onderhandelaars uit de verschillende landen in Nijmegen aan. De Nijmegenaren keken hun ogen uit toen de gasten met hun paarden, koetsen, lakeien en prachtige kleren Nijmegen binnenkwamen. Ze logeerden in de deftigste huizen van de stad. De Nederlanders aan de Doddendaal, de Fransen aan de Burchtstraat, de Spanjaarden aan de Houtstraat, de Engelsen aan de Begijnenstraat en de Zweden aan de Lange Hezelstraat. De gevels van de huizen waren voor deze gelegenheid feestelijk versierd.

Na lange onderhandelingen werd uiteindelijk op 11 augustus 1678 de vrede tussen Nederland en Frankrijk ondertekend. In de maanden erna volgden vredesverdragen tussen de andere landen." http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/nijmegen/de-vrede-van-nijmegen

Wandkleden

Ter gelegenheid van de sluiting van de Vrede van Nijmegen in 1677 in het stadhuis zijn er destijds in Antwerpen zeven wandkleden besteld. Ze hangen niet allemaal meer in het stadhuis: de beide series - zeven tapijten met voorstellingen uit de Metamorphosen van Ovidius en zes scènes uit het Aeneas-epos van Vergilius  – worden afwisselend tentoongesteld in de speciale Vrede van Nijmegenzaal in Museum Het Valkhof en in de raadzaal van het stadhuis.

Video over de impact van de Vrede van Nijmegen

om volstrekt onduidelijke redenen moet je van Omroep Gelderland per se naar Youtube om deze en soortgelijke prachtige video's te zien. We betalen er allemaal aan mee, maar goed. Beter dan niets, maar wel erg vorige eeuws. Bedankt niettemin.

Link naar deze interessante video.