De Godenpijler van Nijmegen als zonnewijzer.

Het kunstwerk dat voor het museum staat is een kunstzinnige verbeelding van de Godenpijler die hier in de Romeinse tijd stond. Van die godenpijler zijn in de jaren '80 van de vorige eeuw twee delen gevonden bij de bouw van de parkeergarage onder dit plein. De opgegraven blokken, waarvan afgietsels in het kunstwerk zijn verwerkt, zijn te bekijken in het Museum Het Valkhof, vlakbij.

De echte Godenpijler stond hier destijds fier recht overeind en hij was beduidend hoger dan het kunstwerk. De schuine stand is een keuze van de kunstenaars. Later is hier het idee van een een zonnewijzer toegevoegd. Meer over de Godenpijler.

De zonnewijzer

Op nauwkeurig berekende punten op het plein zijn bronskleurige klinkers neergelegd. Ze maken, samen met de schildpad helemaal bovenin de pijler, het kunstwerk tot een zonnewijzer.

De schildpad is gekozen als schaduwwerper (gnomon). De schaduw van de schildpad loopt langzaam over het plein en raakt de stenen aan. Hierdoor wordt het kunstwerk ook een zonnewijzer die het verstrijken van de tijd verbeeldt.

Om alle uren te kunnen bestrijken zouden er 77 van deze stenen op het plein moeten liggen. Daarvoor was, nadat de punten kortgeleden zijn herberekend, niet voldoende ruimte. Een deel van het bereik van de gnomon ligt in de herfst-en wintermaanden buiten het huidige plein, aan de andere kant van het muurtje langs het talud van de in de 15e eeuw uitgegraven Voerweg.

INTERESSANT? De complete uitleg van deze zonnewijzer is ons (en wordt jou) ter beschikking gesteld door de zonnewijzerkring.nl:

Meer over het zonnewijzeraspect van de Godenpijler van Nijmegen


Tussen twee haakjes: mocht je je afvragen waarom veel tegels op het plein een ruitvormig motief hebben: er zijn met die stenen twee banen op het plein zichtbaar gemaakt. Die beide banen geven de contouren aan van de twee Romeinse grachten die hier, tegelijk met de blokken van de Godenpijler, zijn gevonden. Meer over de Godenpijler.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 02-06-2019.