De ontwikkeling van Nijmegen.

Zo groeide de stad door de eeuwen heen.

In het foto-album onderaan deze pagina zie je de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen van na de Romeinse tijd. Wat zo bijzonder is: vanaf het eerste kwart van de 16e eeuw is Nijmegen 350 jaar lang in ontwikkeling stil blijven staan. Niet uit vrije wil, maar noodgedwongen.

Door zijn ligging was Nijmegen namelijk eeuwenlang van groot strategisch belang. De stad mocht nooit in handen van de vijand vallen. De wallen moesten de stad en de grote belangen die daarmee gemoeid waren altijd bescherming bieden. De stad, en dus ook de wallen, moesten koste wat kost in stand blijven. Zo kwam het dat eeuwenlang moest worden geschipperd met de ruimte, ondanks bevolkingsgroei en grote aantallen ingekwartierde soldaten. Een stadsuitbreiding zat er domweg niet in.

Deze stilstand in ontwikkeling duurde tot 1874 aan toe (het vierde kaartje, 1525 - 1874) Omdat inmiddels het oorlogstuig zo ontwikkeld was dat wallen er niet meer toe deden, mochten de muren eindelijk afgebroken worden.

nieuwbouw aan de waalhaven in nijmegenDe jaren na 1874 laten een onstuimige groei zien die, alleen onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, nog altijd in rap tempo voortschrijdt. 

In de Waalsprong (Nijmegen-noord) en in Nijmegen-west wordt uitbundig gebouwd en de stad zal dan ook weldra aanzienlijk meer dan de 173.205 inwoners van nu (januari 2017) hebben.

Meer over de stadsontwikkeling: Het "fundament" van Nijmegen: de stuwwal en spoelzandvlakte | Gebouwd op zeven heuvels | De sloop van de stadsmuren | Verdedigingswerken | De Waal door de stad |

 

Dit overzicht is samengesteld met gebruikmaking van de Historische atlas van de gemeente Nijmegen.

Aanvankelijk had de stad een oppervlak van zo'n 15 ha. Van 1250-1300 was dat bijna 29 ha, van 1400-1525: 54 ha.
1 ha is ongeveer 2 voetbalvelden.