De stadsontwikkeling van Nijmegen.

Zo groeide de stad door de eeuwen heen.

In het foto-album onderaan deze pagina zie je de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen van na de Romeinse tijd. Wat zo bijzonder is: vanaf het eerste kwart van de 16e eeuw is Nijmegen 350 jaar lang qua ruimtelijke ontwikkeling stil blijven staan. Niet uit vrije wil, maar noodgedwongen.

Door zijn ligging was Nijmegen namelijk eeuwenlang van groot strategisch belang. De stad mocht nooit in handen van de vijand vallen. De wallen moesten de stad en de grote belangen die daarmee gemoeid waren altijd bescherming bieden. De stad, en dus ook de wallen, moesten koste wat kost in stand blijven. Zo kwam het dat er eeuwenlang moest worden geschipperd met de ruimte, terwijl de bevolking groeide en grote aantallen ingekwartierde soldaten van tijd tot tijd de stad bevolkten. Een stadsuitbreiding zat er domweg niet in.

Eindelijk mochten de stadsmuren in 1874 worden afgebroken (het vierde kaartje, 1525 - 1874), want inmiddels was het oorlogstuig zo ontwikkeld dat wallen er niet meer toe deden.

Waalhaven in Nijmegen 2019De jaren na 1874 laten een onstuimige groei zien die, alleen onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, nog altijd in rap tempo voortschrijdt. 

In de Waalsprong (Nijmegen-noord) en in Nijmegen-west wordt uitbundig gebouwd en de stad zal dan ook weldra aanzienlijk meer dan de 175.948 inwoners van nu (2018) hebben. */

Meer over de stadsontwikkeling van NijmegenHet "fundament" van Nijmegen: de stuwwal en spoelzandvlakte | Gebouwd op zeven heuvels | De sloop van de stadsmuren | Verdedigingswerken | De Waal door de stad |

Alle cijfers over Nijmegen: https://allecijfers.nl/gemeente/nijmegen/

Aanbevolen: Wandeling langs de grenzen van de middeleeuwse stad (rond 1250)

 

 

Dit overzicht is samengesteld met gebruikmaking van de Historische atlas van de gemeente Nijmegen.

Eerst had de stad een oppervlak van zo'n 15 ha. Van 1250-1300 was dat bijna 29 ha, van 1400-1525: 54 ha.
een ha is ongeveer twee voetbalvelden.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 15-11-2019.