Nijmegen en de Tweede Wereldoorlog

Voorlopig beperken we ons hier tot de meest ingrijpende gebeurtenis die de Nijmeegse gemeenschap trof: het slordig uitgevoerde bombardement door de Amerikanen op 22 februari 1944.

Rotterdam was al aan het begin van de oorlog, op 14 mei 1940 gebombardeerd door de Duitsers. Het had een enorme impact: het bombardement van een kwartier vernietigde bijna de gehele historische binnenstad. Naar schatting kwamen 650 tot 900 mensen om en ongeveer 80.000 werden dakloos. De dag erop gaf Nederland zich over.

Die 22e februari 1944 gooiden onze Amerikaanse bondgenoten bommen. Niet alleen op Nijmegen maar ook op Arnhem en Enschede. Nijmegen werd het hardst geraakt.

'Nijmegen' was geen vergissing, zoveel is nu wel duidelijk. Toen de doelen in Duitsland door slechte weersomstandigheden onbereikbaar bleken was het treinstation van Nijmegen namelijk een van de "gelegenheidsdoelen". Doordat de aanval op het treinstation slecht werd uitgevoerd werd het eeuwenoude stadscentrum zwaar getroffen. Bijna 800 van de 2200 Nijmeegse oorlogsslachtoffers stierven die fatale dag. De stad werd tot in haar ziel verwond.

Over het bombardement op het centrum van Nijmegen gaat dit filmpje:

Onder de 800 slachtoffers bevonden zich 24 kinderen en 8 nonnen van de Montessorikleuterschool en het klooster Saint Louis van de Zusters J.M.J. aan de Lange Burchtstraat 24. Voor hen is een monument op de R.K. begraafplaats aan de Daalseweg opgericht.

Het monumentje De schommel nabij het Stadhuis

In het parkje bij het stadhuis, op het bovenniveau van de Marikenstraat, vind je het gedenkteken 'De Schommel' . Het markeert de plaats van de kleuterschool waarvan 24 kinderen en 8 nonnen zijn omgekomen. (Meer over dit monumentje).

In het stadhuis (ingang aan de kant van dit pleintje, uiterste hoek rechts) vind je (gedurende openingstijden) een wand met alle namen, voorzover die bekend waren in 2002. Op deze site zijn sinds 2007 alle aanvullingen en verbeteringen op de tot dan toe bekende gegevens ingevoerd.

Ook werden twee scholen op het Josephhof getroffen. Veel leerlingen stierven daar door splinterbommen of werden erdoor verwond.

Op zoek naar de verhalen van nabestaanden van de 2200 Nijmeegse oorlogsslachtoffers

In 2005 verscheen het boek "De pijn die blijft", verhalen van nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944. Bij de talrijke reacties op de uitgave kwam de vraag naar voren ook pogingen te doen de verhalen van nabestaanden van de overige ongeveer 1400 oorlogsslachtoffers vast te leggen.  
In de oorlogsperiode 1940-1945 werden er namelijk in totaal zo'n 2200 burgerslachtoffers geteld. 

Bart Janssen hoopt nog meer nabestaanden te achterhalen. Lees hier, op noviomagus.nl meer en als je kunt: draag bij!