Het monumentje De Schommel.

Dit monumentje vind je in de tuin met Kastanjebomen op het bovenste niveau van de Marikenstraat, aan de achterkant van het stadhuis.

De schommel is een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Speciaal de omgekomen 24 kinderen en 8 zusters van het instituut Saint-Louis, een kleuterschool, worden ermee herdacht.

Het hek rond de schommel doet je beseffen dat het spelen uit was, dat het bombardement een einde maakte aan het spel van de kinderen en aan hun leven zelf.

De schommel kan alleen traag bewegen. De kunstenaar wil hiermee de zwaarte en ernst van de gebeurtenis tot uitdrukking brengen. Het is alsof hij de tijd even heeft willen stilzetten.

Deze parkachtige ruimte met de prachtige kastanjebomen was de speelplaats van de kleuterschool die door het bombardement van 22 februari 1944 werd getroffen. De kastanjebomen zijn ook nu nog stille getuigen van deze gruwelijke gebeurtenis.

Deels ontleend aan de website Kunst op Straat in Nijmegen.