Stadswaard, Ooij en stuwwal

Stadswaard

Op weg via De Bastei en twee watertappuntenJe komt in de Stadswaard via de Waalkade. Aan het oostelijke einde, bij de Waalbrug (niet de spoorbrug), loop je aan de lage zijde, bij het haventje in de buurt, een stukje onder de brug door om een ander bijzonder bruggetje te ontdekken. Over de gebogen brug, de Ooijpoort, ga je loop je de Stadswaard in. Loop vooraf even binnen bij De Bastei, daar kun je informatie krijgen over het natuurgebied dat je gaat bezoeken. Je waterfles vul je voor je gaat bij een van de twee in de buurt gelegen watertappunten


De Stadswaard is een "nieuw natuurgebied", speciaal ingericht op samengaan van natuur en recreatie. De boeren hebben hun land verkocht of geruild voor land dat veilig achter de dijk ligt. Sinds 2005 wordt de Stadswaard beheerd door Staatsbosbeheer. Als je over de Waalbrug Nijmegen binnen rijdt, zie je de Stadswaard aan de linkerkant liggen.

Het Zeumke is het restant van een oude rivierloop. In 2017 is die uitgebreid en uitgediept en in verbinding met de Waal gebracht. Daardoor bewegen de waterstanden in de oude, uitgegraven rivierloop nu mee met de waterstanden in de Waal. Dat heeft een goede uitwerking op de zich ontwikkelende natuur.

Over de (neven)geul is het bruggetje 't Zeumplankje aangelegd. Op die manier blijft er een doorgaande struinroute bestaan.

Aan het begin (of het eind?), in ieder geval bij de Waal in de buurt ligt een zwerfkei met het Stadswaardgedicht, geschreven door Marijke Hanegraaf.

Het regende niet en het was ook niet te warm.
De wind streek door mijn haar en ritselde in de wilg.
Het lawaai van het verkeer op de brug
en mijn ergernis daarover, dreven van me weg.
Een vogel vloog voor me langs en dat ik
zijn naam vergeten was, leek onbelangrijk.
Ik stond in de Stadswaard met om me heen
het ruige groen, en de twijfel aan hoe ik
eruitzag of in elkaar stak, viel van me af.
Dat ik mijn voeten in mijn wandelschoenen ietsje
begon te voelen, was alleen maar aangenaam.
Nog een paar passen en ik kon haar aanraken:
werkelijk vlakbij stroomde de Waal.

Het verhaal gaat onder de video verder. Ook de Stadswaard heeft nu een nevengeul(tje)...

Ooij en stuwwal

De Ooij en de stuwwal zijn naast de deur. Mooie wandeling van Staatsbosbeheer in de Ooij 12 km + de aanloop natuurlijk.

De inmiddels beroemde Wandelroute N70: Wandeling op de stuwwal, over 8 bergen en door bossen, met prachtige vergezichten over polders, schilderachtige laantjes en het rivierenlandschap. 6 km + de aanloop natuurlijk. Als je nooit eens flink hebt geklommen is dit een forse uitdaging!

Het mooiste pannenkoekenrestaurant staat in het bos op de Duivelsberg, bovenop de stuwwal. Kies hiervoor startpunt 2 op de al genoemde routebeschrijving N70 van Staatsbosbeheer. NB De Duivelsberg dankt zijn naam aan het uitgestrekte natuurgebied de Duffelt / Die Düffel dat, eenmaal boven, aan je voeten mooi ligt te wezen. Het is (zie de PDF) ook via Berg en Dal te bewandelen.

Bisonbaai en Groenlanden

De Bisonbaai (Bizonbaai) en Groenlanden liggen in de Ooijpolder, oostelijk van Nijmegen. Als je er wil gaan wandelen of fietsen is Oortjeshekken een mooi begin- rust- en eindpunt.  

Bisonbaai

De Bisonbaai is ontstaan als zandwinning. Hij wordt omzoomd door populieren en wilgen. Het buitendijkse gebied komt 's winters nogal eens onder water te staan. Zomers kun je er een zee van bloemen aantreffen als stekelnoot, zeepkruid, vijfvingerkruid,  cipreswolfsmelk en geel walstro.

De Bisonbaai is erg geliefd als zwem- en zongebied voor de inwoners van de stad. Zo geliefd dat het 's zomers vaak te druk op de dijk en omgeving kan zijn. Ga zo enigszins mogelijk niet met de auto, het is juist heerlijk om in de buitenlucht te kunnen wandelen of fietsen en het blijft zo voor iedereen leuk. Aan de baai zelf is meestal wel voldoende ruimte. Je kunt dichter bij de stad ook terecht in en bij de Lentse plassen en de Spiegelwaal.

Groenlanden

De hoger en iets westelijker gelegen Groenlanden vormen tijdens hoogwater een vluchtplaats voor allerlei dieren. Het is normaal gesproken een vrij droog gebied met meidoorn en wilde roos. Er is een dassenburcht en langs de Defensiedijk, een overblijfsel uit de Koude Oorlog, zijn veel konijnenholen te zien. De vegetatie verschilt van die bij de Bisonbaai. Hier groeit onder andere muurpeper en kaardenbol. Restanten van steenovens herinneren aan de baksteenindustrie

De Groenlanden vormen een veel rustiger gebied dan de directe omgeving van de Bisonbaai.

Grote verschillen

Bisonbaai en Groenlanden zijn heel verschillend van karakter maar beide gebieden zijn bijzonder rijk aan planten en insecten en vogels. In het voorjaar en ’s zomers zijn diverse vlinders actief, zoals distelvlinder, atalanta, dagpauwoog en kleine vos. De vogelpopulatie wisselt met de seizoenen. Kuifeend, meerkoet en fuut zijn bij het water te vinden. In struiken laten blauwborst en nachtegaal zich horen. Vanaf de uitkijktoren is er rondom een prachtig uitzicht.

Delen van de tekst zijn een citaat uit een aankondiging van een niet meer verkrijgbare wandeling van IVN. IVN is bij uitstek een website waar je mooie wandelingen,  ook in de omgeving van Nijmegen kunt vinden.

Stadswaard Nijmegen is ingericht! from Wetering on Vimeo.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 04-05-2023.