Drinkwatertappunten in Nijmegen

Be cool, drink cool. Wasserzapfstelle, public water taps, watertappunten

Zowel in het centrum als daarbuiten vind je openbare drinkwatertappunten waar je met gratis koel, zacht Nijmeegs drinkwater je dorst kunt lessen.

1. Kaartje met watertappunten in Nijmegen (alleen centrum)

Klik op de kaart om als PDF te downloaden (centrum) •  Klicken Sie auf die Karte, um sie als PDF herunterzuladen (Stadtmitte) • Click on the map to download as PDF (town centre) • Cliquez sur la carte pour la télécharger au format PDF (centre-ville)

2. Google kaartje met alle tappunten in de stad

All drinking water tapping points in town • Alle Trinkwasserentnahmestellen in der Stadt • Tous les robinets d'eau potable en ville

  Klik deze button links in de bovenbalk om de legenda aan en uit te zetten.

Je kunt het kaartje ook buiten de website bekijken • Click if you prefer to view the map outside the website • Klicken Sie, wenn Sie die Karte außerhalb der Website sehen möchten • Cliquez si vous voulez voir la carte en dehors du site

De drinkwatertappunten die op het kaartjes staan zijn permanent. Tijdens de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten zijn er extra wateruitgiftepunten, vooral langs de route.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 03-02-2020.