Over deze website

Deze website is een idee van Hans van Meteren. Hij is in het begin, totdat ik er mee stopte, gebouwd door mijn bedrijf Numaga Design. Voor het uiterlijk heb ik  enkele elementen van een template van webdesign-grafik.at uit Wenen gebruikt.

Privacystatement

We verwijzen u graag naar ons privacystatement.

Voorbehouden

Omdat deze website gaandeweg online ontstaat kunnen er hier en daar nog taal- en stijlfouten in zitten. Een enkele keer zal het nodig zijn een tekst nog te verifiëren, uit te breiden of te verduidelijken. Met +++ gemerkte pagina's of passages zitten al in de pijplijn.

Mocht je verdere onjuistheden of onvolledigheden opmerken, laat het weten! Bedenk wel dat we met het doel van deze website voor ogen niet elk woord op een goudschaaltje hebben gewogen. Wetenschappelijk gezien zullen er zeker hier en daar nuances in een bijdrage zijn verdwenen, maar we zijn voor zover we weten wel bij de feiten gebleven. Eind 2019 is de streefdatum waarop de site min of meer 'af' moet zijn.

Met dank aan | Copyright

Gebruik is onder andere gemaakt van de enorme schat aan informatie die beschikbaar is op de vele websites die er over de stad bestaan, op social media en bij instellingen, clubs, verenigingen en stichtingen die we in de betreffende teksten op deze website hebben genoemd.

Deze site is dus zeker niet alleen mijn werk. Heel wat uitzoekwerk hebben we zelf gedaan en dat zal niet stoppen, maar voor een groot deel is het uiteraard ook de weergave van wat anderen over onze stad weten en te weten zijn gekomen. 

Het uitgangspunt hier is dat alle Nijmegenaren samen zorgen voor meer kennis over Nijmegen, haar ontstaan en toekomst, haar inwoners en wat hen bindt. Dat uitgangspunt moet natuurlijk wel wederzijds worden onderschreven.

Mocht u vinden dat er een van u afkomstige bijdrage of afbeelding is gebruikt en niet instemmen met deze "deelfilosofie", althans niet zonder vergoeding, laat het ons dan weten. We verwijderen de betreffende media of bijdrage onmiddellijk of we nemen contact met u op om tot een regeling te komen.

Icon van de kraan: iconixar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Andere websites over Nijmegen

Deze website verschilt van de grootste bestaande, niet commerciële websites over Nijmegen doordat we minder de diepte in gaan maar je vooral breed willen oriënteren. Meer dan op stadgenoten richten we ons op ieder die de stad bezoekt of er wil gaan wonen of werken. Bovendien biedt onze website weinig tot geen gelegenheid tot interactie, omdat ons de tijd ontbreekt om daar serieus aandacht aan te besteden.

Vooral www.noviomagus.nl biedt veel meer en gevarieerder inhoud, meer diepte ook en geeft de ruimte voor eigen inbreng van haar lezers. Hij is wel voornamelijk gericht op oud Nijmegen.

Daarnaast hebben we,  los van veel andere, vaak een beroep gedaan op Wikipedia in meerdere talen, het Huis van de Nijmeegse geschiedenis, het Regionaal Archief Nijmegen, de Stratenlijst van Nijmegen door Rob Essers en de site van de gemeente: nijmegen.nl. Onder meer aan elk van deze websites ontlenen we gegevens. Waarvoor dank.... en aanbevolen voor een bezoek!

Onze website is vooral bedoeld als portal, als kennisbasis voor als je hier woont, studeert of werkt of dat wilt gaan doen. Voor het geval je als je als gast van onze stad een stadswandeling maakt of als gastvrouw of -heer er een wilt uitzetten. Daarom is deze website ook geschikt gemaakt voor mobiel en tablet of iPad. Van daar uit kun je verder zoeken en de stad indringender ervaren.

Doneren of een advertentietekst plaatsen

Voor het in stand houden van deze website stellen we uw donatie zeer op prijs. Als u een bedrijf hebt dat op één van de pagina's wordt of zou kunnen worden genoemd en uw donatie bedraagt tenminste € 100,- dan zullen we desgewenst als tegenprestatie in één tekst een aanklikbare link naar de website van uw onderneming maken. Aan de link kunnen maximaal 4 wervende zinnen worden toegevoegd. Die tekst en/of link zullen we "eeuwig" laten staan. Dat betekent: totdat deze website offline gaat of uw bedrijf stopt of wanneer bij herhaald proberen uw website niet bereikbaar meer is.

Voor de goede orde: iets wat gratis wordt aangeboden, vermelden we ook gratis.

Meedoen en contact opnemen

Bent u het oneens met ons, wilt u ons een pluim geven, hebben we iets van u zonder het te weten overgenomen, wilt u iets bijdragen?

Zeker bijdragen en zeker ook bijdragen in de vorm van zelfgemaakte foto's zijn welkom. Als je mee wilt doen in de vorm van (positieve) tekstuele bijdragen of afbeeldingen: bel me dan even: 0651530445
Het formulier hieronder is er natuurlijk ook voor u!

Let wel: Op verzoeken om meer informatie over de stad, voorzieningen, evenementen, onderdak en dergelijke dan we op deze website tonen kunnen en zullen we niet ingaan.

Het formulier kan alleen worden verzonden als de velden met een * zijn ingevuld.Bronnen

Op deze website hebben we een veelheid aan bronnen gebruikt. Incidenteel gebruikte bronnen hebben we in of bij de betreffende teksten vermeld. De volgende bronnen dienden vaker als inspiratie.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeente Nijmegen

Vereniging Numaga

Stichting Noviomagus

Regionaal Archief Nijmegen

Graafschap-Middeleeuwen met name op de pagina's over de laat-romeinse tijd en de middeleeuwen. Deze site is gepubliceerd onder https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/nl/

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 13-11-2019.