Geschiedenis

Nijmegen 

  • van een stadje met tussen 5000 en 12.000 inwoners in een bijna leeg en zompig 'Nederland',
  • ruim 20 eeuwen geleden gesticht door Romeinen van meer dan 1500 km ver weg en onder hun bestuur,
  • in het uiterste noorden van het Romeinse rijk,
  • eeuwenlang onderdeel van het Heilige Roomse Rijk,
  • speelbal van talloze koningen, keizers, landen,
  • heen en weer geslingerd en balancerend tussen veelal tegenstrijdige visies en overtuigingen,
  • zwaar beschadigd in de laatste wereldoorlog en met vele doden te betreuren maar weer opgestaan en
  • uitgegroeid tot de fiere Nederlandse stad die het nu is.

Met zo'n 176.000 inwoners is Nijmegen verreweg de grootste stad van Gelderland en de 10e van Nederland. Dat die ontwikkeling met horten en stoten is gegaan kun je hier zien.