Molenstraat en Broerstraat

De Broerstraat

De Broerstraat is geheel vernietigd tijdens het bombardement van 22 februari 1944. De straat bestaat daarom geheel uit wederopbouwarchitectuur.

In deze straat werd de heilige Petrus Canisius geboren, bij veel ouderen vooral bekend vanwege zijn catechismus. Zijn geboortehuis stond hier tussen de huidige nummers 42 en 44, op de hoek met het verdwenen Beynumgasje.  In de gevel herinnert daar een muursteen aan. Een standbeeld voor Peter Canis (zijn eigenlijke naam) staat in het Hunnerpark.

Molenstraat

Terwijl de Broerstraat totaal verdween, is de Molenstraat bijna ongeschonden uit het bombardement gekomen. Daardoor krijg je hier (en in de Ringstraten) een beeld van de stad zoals die er voor de fatale 22e februari 1944 en de daarop volgende brandstichtingen uit zag.

Oude stratenas

De Broerstraat en de Molenstraat maken deel uit van een oeroude stratenas.  Die begint met de Grotestraat en eindigt bij het Keizer Karelplein. Deze stratenas werd vooral vanaf de zeventiende eeuw belangrijk. Toen werd de veerpont over de Waal verplaatst van de Veerpoort nabij de Valkhofheuvel naar het westen: nabij de Kraanpoort, die onderaan de Grotestraat stond. 

Het andere deel van het stratenkruis werd gevormd door de St. Jorisstraat - Kelfkensbos - Burchtstraat - Stikke en Lange Hezelstraat. Meer over het stratenkruis.

Molenstraat in 1895 (RAN,
 PD)Na de sloop van de wallen werd de stad vanaf 1877 in snel tempo uitgebreid met nieuwe woonwijken, in eerste instantie vooral voor rijk, koopkrachtig publiek. Zo ontstond  de nu als beschermd stadsgezicht aangewezen 19e eeuwse schil. Met de sloop van de Molenpoort werd de Molenstraat nu de belangrijkste entree tot de binnenstad. Gaandeweg werden alle woningen door winkels vervangen. 
Omdat in die tijd de Art Nouveau of Jugendstil populair was vind je van deze kunststijl in de Molenstraat enkele voorbeelden.

Jugendstil of Art Nouveau

Als je vanuit het centrum de Molenstraat op loopt, staan alle panden, behalve Café De Tempelier aan de rechterkant.

De herinneringen aan de Art Nouveau zijn hier beperkt, het zijn vaak de details die het 'm (moeten) doen. Maar juist details kunnen intrigeren. Sommige restanten zijn pas kortgeleden ontdekt. Wie weet wat zich nog meer achter de gevelplaten van andere winkels bevindt.

Op nummer 60 

"Boekhandel" bovenin de gevel laat zien hoe dit pand is begonnen. Wat vooral opvalt, is de versiering boven de toegangsdeur naar de woningen, rechts.

Ter Horst van Geel damesmode op nummer 72

Plots ontdekt en liefdevol geïntegreerd in een eigenlijk anders bedoelde verbouwing.

Hoogenboom Mannenmode op nummer 106 -108

Als je omhoog kijkt, vind je mooie gevels die toen zijn gebouwd zoals nummer 93, een mooi staaltje van Jugendstil. 

TIP Loop even binnen bij Hoogenboom Mannenmode op nummer 106 - 108 om de schitterende Art Nouveau/ Jugendstil lichtkoepel in het midden van deze prachtige zaak te bekijken.

Vanaf 1903 was hier het kantoor van Maas en Waalse Bank Kneppers en Cie gevestigd. De architecten waren  A. Jacot en W. Oldewelt uit Amsterdam.
De lichtkoepel van glas in lood is gemaakt door Jan Schouten 't Prinsenhof uit Delft. Na jarenlang in de Commanderie van St. Jan opgeslagen te zijn geweest is hij in 1998 opnieuw aangebracht.

Förster Molenstraat 124

Gevestigd in het pand met op de gevel de naam Stemker Köster, een meubelzaak. De gevel is ontworpen door de bekende Nijmeegse architect Oscar Leeuw. Gebouwd in 1899/1900. In 2010 werd de achter gevelplaten verstopte pui herontdekt en zoveel mogelijk in ere hersteld.

De Tempelier op nummer 95

Ook café De Tempelier is een mooi voorbeeld van Jugendstil architectuur. En dat niet alleen, ze hebben lekkere wijn en tappen een heerlijk biertje

Verder na de foto's

De Molenstraatskerk en het Oud Burgeren Gasthuis

De kerk aan de oostkant van de straat ziet er vrij modern uit. De gevel en de achterkant van de kerk zijn dan ook nieuwbouw van na de Tweede Wereldoorlog. De rest van de kerk was grotendeels verwoest, maar is gerestaureerd.

Op de plaats van winkelcentrum de Molenpoort, rechts van de kerk was eeuwenlang het Oud Burgeren Gasthuis gevestigd.

Al in 1301 was er sprake van een kerk met klooster aan de Molenstraat. Het klooster werd in 1591, toen de protestanten het in Nijmegen voor het zeggen kregen, verkocht aan het Oud Burgeren Gasthuis. Dat gasthuis was ontstaan uit samenvoeging van twee gasthuizen uit de late middeleeuwen: het Sint-Nicolaas Gasthuis aan de Grotestraat en het Sint-Jacobs Gasthuis aan de Hezelstraat.

De kerk werd in 1818 weer in gebruik genomen, eerst onder de naam Ignatiuskerk. Ignatius was de stichter van de jezuïetenorde. In 1897 werd die kerk door een grotere vervangen. Dat was nodig, omdat na het slopen van de wallen Nijmegen snel was gegroeid, vooral het katholieke volksdeel.

Tijdens het bombardement van 22 februari 1944 werd de kerk, als een van de weinige panden in deze straat, verwoest, maar na de oorlog herbouwd met een meter of vijf lager gewelf. Het aan de straat gelegen deel (het achterste gedeelte van de kerk) is in de jaren '60 van de vorige eeuw opgebouwd.

Dat vreemde driehoekje

Als je vanaf het centrum de Molenstraat in bent gelopen vind je na een poosje aan de linkerkant een driehoekig pleintje dat je in een straat niet een, twee drie verwacht. Hier splitste zich de Molenstraat richting Malden in wat nu de St. Annastraat is. Tot in de 17e eeuw lag op dit pleintje de Tessenpoel, die werd gebruikt als drinkplaats voor vee en als reservoir voor brandbluswater.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 24-08-2019.