Julius Civilis contra de Romeinen (TEST met QR)

Hic stetit...... ofwel hier stond .....................................................

Tijdsbeeld

69 na Christus: de Bataven komen onder leiding van Julius Civilis in opstand tegen de Romeinen, wegens beperking van voorrechten.

70 na Christus: Julius Civilis trekt zich terug op het Oppidum Batavorum (Valkhof Kelfkensbos, Hunnerpark) te Nijmegen. Hetzelfde jaar sluit hij weer vrede met de Romeinen.

61 na Christus. Het 10e legioen (Legio X Gemina) wordt gestationeerd op de Hunnerberg.

104 na Christus: Keizer Traianus trekt de troepen van het 10e legioen terug en begiftigd Noviomagus ter compensatie met het marktrecht.

De onder Keizer augustus ondernomen campagne, onder leiding van Drusus' zoon Germanicus, tussen 14 en 16 na Christus, had slechts geleid tot de bouw van een tijdelijke uitval- en opvang basis op de Hunnerberg. Daarvan zijn geen sporen teruggevonden. In 71 na Christus werd de aanvankelijk in uit hout bestaande legerplaats opgetrokken voor het 10e legioen, maar deze werd rond het jaar 90 geheel in steen herbouwd. In de nabijheid werden daartoe de eerste steen- en pannenbakkerijen opgericht. De gewilde natuursteen werd onder andere uit Duitsland betrokken.

Bouw wijzer

Boven u ziet u een beschilderd gewelf, dat, in tegenstelling tot de gewelven verderop, geen ribben In het zicht heeft en in plaats van twee gekruiste bogen een wat doorgezakte indruk maakt. Het geheel maakt een wat slordige indruk. De richting, die de booglijnen maken is ook soms wat willekeurig. Omdat er geen ribben zijn ontbreken hier ook de consoles (steunstenen). De kapel had hier in de aanvang vlakke houten plafonds, zoals de zoldering In het centrum van de kapel. Achter u ziet u romaanse rondboogramen. Verderop In de kapel zijn deze vervangen door gotische spitsboogramen.