De Godenpijler van Nijmegen als zonnewijzer.

De oorspronkelijke Godenpijler, waarvan de twee hier op het Kelfkensbos opgegraven blokken te zien zijn in het Museum Het Valkhof vlakbij, stond fier recht overeind. De Godenpijler die nu op het plein staat is een aan het origineel ontleend kunstwerk

Dit kunstwerk Noviomagus is ook nog eens een zonnewijzer. Daarom staat het schuin.

Op nauwkeurig berekende punten op het plein zijn bronskleurige klinkers neergelegd. Ze maken, samen met de schildpad helemaal bovenin de zuil, het kunstwerk tot een zonnewijzer.

De schildpad is gekozen als schaduwwerper (gnomon). De schaduw van de schildpad loopt langzaam over het plein en raakt de stenen aan. Hierdoor wordt het kunstwerk ook een zonnewijzer die het verstrijken van de tijd verbeeldt.

Om alle uren te kunnen bestrijken zouden er 24 van deze stenen op het plein moeten liggen. Daarvoor was, nadat de punten kortgeleden zijn herberekend, niet voldoende ruimte. Een deel van het bereik van de gnomon ligt in de herfst-en wintermaanden buiten het huidige plein, aan de andere kant van het muurtje langs het talud van de in de 15e eeuw uitgegraven Voerweg.

INTERESSANT? De complete uitleg van deze zonnewijzer is ons (en wordt jou) ter beschikking gesteld door de zonnewijzerkring.nl:

Meer over het zonnewijzeraspect van de Godenpijler van Nijmegen (PDF)


Tussen twee haakjes: mocht je je afvragen waarom sommige stenen tegels op het plein een ruitvormig motief hebben: er zijn met die stenen twee banen op het plein zichtbaar gemaakt. Die beide banen geven de contouren aan van de twee Romeinse grachten die hier, tegelijk met de blokken van de Godenpijler, zijn gevonden.