Nijmegen heeft de Waal omarmd

We hebben wandelsuggesties voor de stadskant, de oude Waalkade en voor het Rivierpark / de Spiegelwaal. En we vertellen wat over de rivier in de loop van de eeuwen.


Sinds een paar jaar stroomt de Waal door Nijmegen. Totdat Lent en Oosterhout deel van de stad gingen uitmaken en de Waal een bypass kreeg in de vorm van de Spiegelwaal, stroomde de rivier langs de stad. Maar ook figuurlijk omarmt Nijmegen nu de Waal.

Omarmen doe je liefst als je van iemand houdt. Dat geldt en gold ook in de relatie van Nijmegen met de Waal. Natuurlijk zorgde de Waal voor welvaart, voor voedsel maar de rivier kon heel lelijk doen: overstromingen, ijsgang en ondermijning van de kade zorgden dat de relatie een haat-liefde verhouding was. Dat veranderde toen in 2013 werd begonnen met de uitvoering van het grootste project binnen Ruimte voor de Rivier: de bochtafsnijding door een dijkverlegging in Lent en een geul om het water meer ruimte te geven.

De Waal maakt vlak voor Nijmegen een bijna haakse bocht wat zorgt voor opstuwing bovenstrooms met overstromingen als gevolg. De bocht maakt bovendien dat het water met kracht tegen de kade stoomt. Dat zorgde nogal eens voor verzakkingen doordat zand onder en achter de kademuur werd weggespoeld.

De bocht is gebleven, maar bij hoog water overstroomt een dam net voor de bocht en het water stroomt in de nieuwe nevengeul van de Waal. Dat zorgt ervoor dat de waterstand binnen de perken blijft ende kracht van de rivier wordt getemd.

Nu de Waal zijn ergste dreiging heeft verloren sluit de stad er vriendschap mee: aan de stadsstrandjes ligt het op mooie dagen vol recreanten, midden in de stad! Op het eiland wordt gefietst en gevist, de eerste roeiers komen trainen en er ontstaan talloze ideeën voor de toekomst van dit prachtige gebied. In alle opzichten heeft Nijmegen de Waal omarmd.

Wandelsuggesties voor de stadskant, de oude Waalkade en voor het Rivierpark / de Spiegelwaal.