Stevenskerk en Stevenstoren

Op deze pagina: Looproute | Stevenskerk | Kanunnikenhuisjes | Königorgel

De Stevenstoren heeft inmiddels een eigen pagina

Als je de Stevenskerk of de Stevenstoren bezoekt, zijn er altijd wel mensen die je graag rondleiden.

Omdat je binnen in de kerk zoveel te weten kunt komen van de vaak aanwezige gidsen, houden we het hier kort (maar krachtig) bij een omgang rond de kerk.

Sinds 1810 behoort de Stevenskerk aan de Nederduits Gereformeerde Gemeente en bleef de Stevenstoren eigendom van de gemeente Nijmegen. Tegenwoordig worden er in de kerk oecumenische diensten gehouden, maar daarnaast heeft de kerk een vaste plaats veroverd in het culturele en sociale leven van de Nijmegenaren door de talrijke tentoonstellingen, concerten tot soms zelfs bierproeverijen (in de kelders) die er van tijd tot tijd plaats vinden.

Omgang rond de St. Stevenskerk

De St. Stevenskerk staat op de Hundisburg, één van de zeven heuvels waarop Nijmegen is gebouwd. Voor de 14e eeuw stond de Stevenskerk alleen in een grote lege ruimte. De markt was er waarschijnlijk al wel, maar er stond nog geen Waaggebouw en geen rijtje mooie pandjes. Dat rijtje begon als lakenhal, die vanaf het begin werd onderbroken door een poort waardoor je bij de kerk en op het kerkhof kon komen: de Kerkboog.

Looproute

Kerkboog Nijmegen © Hans van MeterenVanaf de Grote Markt loop je onder de Kerkboog door om de Stevenskerk en -toren te bereiken.

Kijk eerst nog even omhoog, want de kerkboog heeft een mooie gevel met twee gevelstenen. Links boven de poort vind je een gevelsteen met een Latijnse tekst die vertaald luidt:

Door eensgezindheid groeit het kleine, door tweedracht gaat het grote ten onder. ~ Anno 1606.

Zo is het maar net! Al eeuwen, blijkbaar. Rechts een Psalmtekst (uit Psalm 40): 

Gelukkig is de mens die vertrouwt op zijn Heer.

Toepasselijk, zo met de kerk vlakbij.

De ruimte boven de kerkboog werd toegewezen aan het Chirurgijnsgilde en heet dan ook nog steeds toepasselijk de Chirurgijnskamer. Vaak kun je hem met Open Monumentendag bekijken.
Meer over de Kerkboog op dé Nijmeegse website: Noviomagus.

Op het Stevenskerkhof aangekomen zie je links de Latijnse school, het oudste schoolgebouw van de stad. Er is veel aan te zien, dus check ook even de pagina over de Latijnse School.

Stevenskerk

Zuiderportaal Stevenskerk NijmegenBijna tegenover de Latijnse school vind je het Zuiderportaal van de Stevenskerk, de hoofdingang. Eerder was de hoofdingang links van het Zuiderportaal. Je kunt die oude toegang zowel buiten als binnen nog zien.

Tegenover het Zuiderportaal liggen de Geert van Woutrappen. Geert van Wou was een beroemd klokkengieter, uit Nijmegen afkomstig. Over Geert en de klokken meer op de Stevenstorenpagina.

Bovenaan de trappen staat het beeld van Moenen, de duivel die Mariken van Nieumeghen verleidde.

Zoals gezegd: eenmaal in de kerk vind je bijna altijd wel een gids die je meer over dit schitterende gebouw wil vertellen. Maar we lopen, voor het binnengaan, nog even om de kerk.

Openingstijden Stevenskerk: https://tinyurl.com/openingstijdenkerk

De Kanunnikenhuisjes

Kanunnikenhuisjes © Hans v. MeterenLoop je verder om de kerk dan vind je eerst de nieuwbouw die is gerealiseerd nadat de verpauperde Benedenstad voor een groot deel werd gesloopt. Hoewel relatief nieuw, past de bouw mooi bij de omgeving. Het dakenpatroon is ontleend aan de oude toestand, net als verderop het stratenpatroon.

Om de hoek vind je dan een romantisch "geske" (gasje, steegje) waaraan de Kanunnikenhuisjes mooi liggen te zijn. Loop je het straatje uit dan vind je rechts onderaan de trappen het oudste café van de stad: De Blaauwe Hand. 

Maar probeer voor nu de verleiding te weerstaan, loop vóór de trappen rechtsom langs de kerk en ga er, door het Zuiderportaal tegenover de trappen, door naar binnen. Openingstijden Stevenskerk.

Königorgel

König orgel © Jan Elemans.Het monumentale orgel dat achter in de kerk te pronken staat is gebouwd door Ludwig König. Hij heeft er drie jaar over gedaan, het was klaar in 1776. Op 15 september van dat jaar werd het orgel voor de eerste keer tijdens een kerkdienst bespeeld.

In februari 1944 raakte het orgel beschadigd toen bij het bombardement op Nijmegen de Stevenstoren instortte en gedeeltelijk op de kerk viel. Ook raakten onderdelen van het orgel door bomscherven beschadigd.

Het Königorgel voor de kenners

Het orgel telt drie manualen en een pedaal, 54 registers en 3600 pijpen. Het orgel is versierd met beeldhouwwerk van Johan Keerbergen. Het König-orgel kenmerkt zich door zijn mixturen, die alle een tertskoor bevatten. Door de dispositie van het Bovenwerk is het orgel opvallend geschikt voor 18e-eeuwse muziek.Front Königorgel,
 Stevenskerk Nijmegen © H.van Meteren De gewelven van de Stevenskerk zijn bekleed met hout. Dit beïnvloedt de akoestiek van de kerk en geeft een warmere klank dan wanneer de gewelven van pleisterwerk of van steen zouden zijn. De concerten die in de Stevenskerk worden gegeven worden mede daarom druk bezocht. Dank aan Wikipedia
Meer over het Königorgel in de Stevenskerk vind je op de website van de kerk.

De foto van de putti is gemaakt door Jan Elemans die ons toestemming tot plaatsing gaf. Jan is te vinden op Flicker

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11-10-2019.