Marikenstraat, Moenenstraat en Arsenaal

De Marikenstraat, genoemd naar Mariken van Nieumeghen, is relatief nieuw (2000). Hij is aangelegd als extra verbindingsstraat in het centrum. Dat was nodig om een wandelrondje te maken. Voor die tijd kon je niet veel anders dan langs eenzelfde route teruglopen. Nu kun je alle kanten op. 

Het bijzondere aan de Marikenstraat is dat het hoogteverschil grotendeels natuurlijk is. De Burchstraat ligt van oudsher hoger dan het gebied rond het arsenaal. Door dit hoogteverschil was het mogelijk een straat in twee lagen te maken. Het plein, het Mariënburg met de laatmiddeleeuwse kapel (1431) is wat opgehoogd om eronder nog winkels te kunnen bouwen. Jammer genoeg ligt dit deel van het plein nu net iets té hoog want nu ligt de kapel in een verlaging waardoor hij minder rank en slank oogt dan hij in feite is. 

Moenen is de naamgever van de Moenenstraat. Hij was de duivel die Mariken verleidde tot een zondig leven in Antwerpen. Zijn standbeeldje staat niet hier, maar in de buurt van die van Mariken, nabij de St. Stevenskerk, bovenaan de Geert van Woutrappen.

De Moenenstraat ligt in het verlengde van de Marikenstraat. Je kunt hem bereiken via een doorgang onder het Arsenaal.

Het Arsenaal

Arsenaal 1824 heet het café restaurant dat in het Arsenaal is gevestigd. De naam verwijst naar het openingsjaar van het Arsenaal, een militair artillerie- of tuighuis. Op deze plaats stond eerder het kloostercomplex Mariënburg waar de nu nog bestaande tegenovergelegen Mariënburgkapel deel van uitmaakte. Klooster en kapel vormden één gebouw. Via een haakse vleugel van het klooster kon je in de kapel komen. Aan de zuidkant van de kapel is die verbinding nog te zien.

Mariënburgkapel

De kapel werd rond 1431 gebouwd als onderdeel van het buiten de stadsmuren gelegen klooster Mons Mariae (Mariaberg), later verbasterd tot Mariënburg. Op deze plaats was al sinds ongeveer 1412 een begijnhuis van de zusters van het Gemene Leven en de beweging van de Moderne Devotie. 

De kapel werd gebouwd als dubbelkerk, voor Nederland een zeldzaam concept. Het westelijk deel heeft twee verdiepingen, de benedenverdieping was bestemd voor leken en de bovenverdieping voor de nonnen. Het gebouw is in gotische stijl opgetrokken met steunberen, spitsboogvensters en een hoog opgaand leiendak met binnenin kruisribgewelven.

Vanaf 1467 lag het klooster binnen de stadsmuren. Vanaf 1591, toen Nijmegen door prins Maurits ingenomen werd en het katholieke geloof werd verboden werd het klooster gebruikt als kazerne en militair ziekenhuis. In de eeuwen daarna heeft het veel bestemmingen gehad: schouwburg, concertgebouw, opslagplaats, garen- en katoenspinnerij, gemeentemuseum en gemeentearchief. Met dank aan Wikipedia

De kapel dient nu als huisvesting voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Omdat een bezoek aan dat informatiecentrum sowieso de moeite waard is is onze tip: ga daar even kijken! Open op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur. Op maandag is het Huis gesloten. In het Huis kun je onder meer stadswandelingen aanschaffen.