Marikenstraat, Moenenstraat en Arsenaal

De Marikenstraat, genoemd naar Mariken van Nieumeghen, is relatief nieuw (2000).

De Marikenstraat is geen "koopgoot".

De Marikenstraat is geen onnatuurlijke 'goot'. Hier is 'gewoon' een hoogteverschil dat Nijmegen kenmerkt intelligent benut.

De Burchtstraat ligt van nature hoger dan het gebied rond het Arsenaal. Het hoogteverschil aan het einde van de Marikenstraat is de Gruitberg (met stadhuis en parkje, rechts vanaf de Burchtstraat) ) en de knik naar het Vlaams Arsenaal de Marienberg. Daardoor was het mogelijk een verbindingsstraat in twee lagen te maken.

En nog wat: op de bovenste laag is er het parkje met twee vooroorlogse kastanjebomen. Het is de speelplaats van de kleuterschool die tijdens het vreselijke bombardement van februari 1944 getroffen werd.  Nu kun je er van je vrijheid genieten op twee drukke terrassen. Link: monumentje De Schommel.

De Marikenstraat vormt een nieuwe verbindingsstraat in het centrum. Voor de oorlog kon je rondlopen, na het bombardement kon je niet veel anders dan langs eenzelfde route teruglopen, want de Oude Stadsgracht was verdwenen en de Nieuwstraat sloot alles behalve mooi aan. Nu kun je weer alle kanten op. 

Alles bijeen is de Marikenstraat in zijn geslaagde opzet meer dan een pleister op de wonde van een gehavende stad die kans zag zich van zijn zwaarste beproeving te herstellen.

Bijzondere architectuur

Een bijzonder kenmerk is zichtbaar aan de oostkant van de Marikenstraat. Daar hellen de gevels voorover. Op Facebook vertelde Paul Psthms daarover: "In het midden staat de gevel “rechtop”, en vervolgens helt de gevel van elk appartement steeds één graad verder voorover. In beide richtingen. Tot maximaal 9 of 10 graden......"

Moenenstraat.

De Moenenstraat ligt in het verlengde van de Marikenstraat; loop gewoon de doorgang onder het Arsenaal in.

Moenen is de naamgever van de Moenenstraat. Hij is de duivel die Mariken verleidde tot een zondig leven in Antwerpen. Zijn standbeeldje staat niet hier, maar in de buurt van dat van Mariken, nabij de St. Stevenskerk, bovenaan de Geert van Woutrappen.

Het Arsenaal

Mariënburg,
 kapel en Arsenaal Nijmegen plm. 1670Arsenaal 1824 heet het café restaurant dat in het Arsenaal is gevestigd. De naam verwijst naar het openingsjaar van het Arsenaal, een militair artillerie- of tuighuis.

Op deze plaats stond eerder het kloostercomplex Mariënburg waar de nog bestaande Mariënburgkapel deel van uitmaakte. Klooster en kapel vormden één gebouw. Via een haakse vleugel van het klooster kon je in de kapel komen. Aan de zuidkant van de kapel is die verbinding nog te zien (foto ).

Korte geschiedenis van de Mariënburgkapel.

Op de plaats van de kapel was al sinds ongeveer 1412 een Begijnhuis gevestigd van de zusters van het Gemene Leven en de beweging van de Moderne Devotie

De kapel werd rond 1431 gebouwd als onderdeel van het buiten de stadsmuren gelegen klooster Mons Mariae (Mariaberg), later verbasterd tot Mariënburg.

Bouwsporen aan de zuidkant Marienburgkapel,
 beetje aangedikt.Vanaf 1467 lag het klooster binnen de stadsmuren. Vanaf 1591, toen Nijmegen door prins Maurits ingenomen werd en het katholieke geloof werd verboden, werd het klooster gebruikt als kazerne en militair ziekenhuis. In de eeuwen daarna heeft het veel bestemmingen gehad: schouwburg, concertgebouw, opslagplaats, garen- en katoenspinnerij, gemeentemuseum en gemeentearchief. Met dank aan Wikipedia

Kenmerken van de Mariënburgkapel.

De kapel werd gebouwd als dubbelkerk, voor Nederland een zeldzaam ontwerp. Het westelijk deel heeft twee verdiepingen, de benedenverdieping was bestemd voor leken en de bovenverdieping voor de nonnen. Het gebouw is in gotische stijl opgetrokken met steunberen, spitsboogvensters en een hoog opgaand leiendak met binnenin kruisribgewelven.

In de kapel is tegenwoordig het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis gevestigd. Ga daar even kijken! Open op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 's Zondags van 12.00 tot 17.00 uur. In het Huis kun je onder meer stadswandelingen aanschaffen.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11-05-2019.