Nijmegen heeft de Waal omarmd

We hebben wandelsuggesties voor de stadskant, de oude Waalkade en voor het Rivierpark / de Spiegelwaal aan de nieuwe noordkant van de stad. En we vertellen wat over de rivier in de loop van de eeuwen.


Een paar jaar geleden gingen Lent en Oosterhout deel van de stad uitmaken en kreeg de Waal een bypass in de vorm van de Spiegelwaal (kaartje). Sindsdien stroomt de Waal door de stad. Letterlijk en figuurlijk omarmt Nijmegen nu de Waal.

Omarmen doe je liefst als je van iemand houdt. Dat geldt en gold ook in de relatie van Nijmegen met de Waal. Natuurlijk zorgde de Waal voor welvaart, voor voedsel, maar de rivier kon lelijk doen: overstromingen, ijsgang en ondermijning van de kade zorgden dat de relatie een haat-liefde verhouding was.

Dat veranderde toen in 2013 werd begonnen met de uitvoering van het grootste project binnen Ruimte voor de Rivier: de dijk in Lent werd landinwaarts verlegd en een bypass geeft het water meer ruimte.

Het effect van de bypass.

De Waal maakt vlak voor Nijmegen een bijna haakse bocht. Dat zorgt voor opstuwing van het water, met overstromingen bovenstrooms als gevolg. De bocht maakt bovendien dat het water met kracht tegen de Nijmeegse kade stroomt. Dat zorgde nogal eens voor verzakkingen doordat zand onder en achter de kademuur werd weggespoeld.

Lentloper over de Spiegelwaal door Bernadet FeliksDe bocht is gebleven, maar bij hoog water stroomt een dam die net voor de bocht ligt over, de nieuwe 3 kilometer lange Spiegelwaal in. Daardoor daalt de gemiddelde waterstand in de Waal met 27 cm en wordt de kracht van de rivier getemd.

Nu de Waal zijn ergste dreiging heeft verloren sluit de stad er vriendschap mee. Aan de stadsstrandjes ligt het op mooie dagen vol recreanten, midden in de stad! Op het eiland wordt gefietst en gevist, de eerste roeiers komen trainen en er ontstaan talloze ideeën voor de toekomst van dit prachtige gebied. In alle opzichten heeft Nijmegen de Waal omarmd.

Wandelsuggesties voor de stadskant, de oude Waalkade en voor het Rivierpark / de Spiegelwaal.

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11-05-2019.