Hunnerpark oostzijde.

Andere parkwandelingen in de buurt: Hunnerpark west | Valkhof e.o. Wat verder weg: Kronenburgerpark.

Het Hunnerpark is niet alleen van gisteren, het park is ook nu in trek voor allerlei festivals en voor de Vierdaagsefeesten (welk park in Nijmegen niet trouwens). Op het kaartje onderaan vind je enkele aardige wetenswaardigheden.

Restant van de stadswallen.

Het Hunnerpark werd tussen 1876 en 1882 aangelegd toen de wallen in Nijmegen werden afgebroken. Dit stuk van de stadswallen werd daarbij gespaard. Het oorspronkelijke park werd aangelegd naar een ontwerp van tuinarchitect Liévin Rosseels uit Leuven die ook het Kronenburgerpark ontwierp. Echt Rosseels!  Meer over de (sloop van) de wallen.

Lang verhaal kort

De beeldengroep de Vier Jaargetijden die hier eerst stond is verhuisd naar de Nassausingel, waar hij in het begin stond. Het standbeeld is van Peter Canisius, een beroemde Jezuïet. Aan het eind van het park (als je met de rug naar de muur staat) is een geheim verborgen en de kiosk is het voormalige wachthuisje van de Nijmeegse tram.

"Om de hoek" in het noordelijke deel van het park vind je de Belvedère (zomers aan het zicht onttrokken door geboomte) en de ruïne van de Gertrudiskapel. Aan deze bezienswaardigheden is een afzonderlijke pagina gewijd.

Het kaartje onderaan kan je helpen de besproken onderdelen te vinden.


Het park.

Het park ligt aan de rand van de stuwwal uit het Saale-glaciaal (de voorlaatste ijstijd) op een plek die Hoenderberg genoemd werd en waarop een schans gelegen was. Het oorspronkelijke twee keer zo grote park is vanaf 1936 doorsneden door de oprit naar de in dat jaar geopende Waalbrug. In het midden werd toen een verkeersplein aangelegd: het Keizer Lodewijkplein. Het was een groot rond plein met groen in het midden, net als nu nog het Keizer Karelplein. Nu draagt dit plein de naam van keizer Traianus. Deze Romeinse keizer gaf Municipium Ulpia Noviomagus Batavorum (kort: Noviomagus) in het jaar 100 zijn naam en stadsrechten. 

Met aarden wal versterkte stadsmuur.

De Stadsmuur die hier dominant aanwezig is, is bij het slopen van de wallen en de aanleg van het park gespaard gebleven, net als de muur in het Kronenburgerpark.

Hij stamt uit de 15e eeuw, maar in de 16e eeuw was hij alweer verouderd doordat buskruit en kanonnen op het strijdtoneel verschenen. Hij is toen met een aarden wal en een extra muur versterkt om nog een tijdje mee te kunnen. Om werk en materiaal te besparen liet men sommige ruimten vrij, de spaarbogen.

Walmuur Hunnerpark Nijmegen met spaarbogenDie extra muur kun je goed zien als je in een van de bogen gaat staan. De rechter muur op de foto (de voorste, want aan de buitenkant) is de oudste, de tweede is er, met spaarbogen, tegenaan gebouwd. Toen is ook de wal opgeworpen waarop nu de mooie kastanjes staan en waar je overheen richting Belvedère kunt lopen.

De voorste muur is, ik meen vorige eeuw, deels verwijderd zodat je er op drie plaatsen doorheen kunt lopen. Je kunt de aarden wal  oplopen en er aan de andere kant via een bruggetje weer af. Als je dat dat doet, loop dan even terug langs de stadsmuur, anders mis je te veel.

De kiosk.

De kiosk werd in 1911 door stadsarchitect J.J. Weve gebouwd als wachthuisje voor de Nijmeegse tram die hier tot begin jaren 50 van de vorige eeuw reed met bestemming Berg en Dal en Beek. Na het verdwijnen (na 66 jaar) van de tram werd het wachthuisje een kwartslag gedraaid, iets verder het park in geplaatst en omgebouwd tot kiosk.

Petrus Canisius of Peter de Hond en een grapje van de beeldhouwer.

Vlak achter de kiosk staat een fors standbeeld van Petrus Canisius (1521-1597).
Waarom zo'n grote heilige hier in dit park? Canisius werd in Nijmegen geboren heeft hier zijn jeugd doorgebracht. Zijn geboortehuis stond in de Broerstraat, op de hoek met het inmiddels verdwenen Beynumgasje. De plaats van deze voor vooral katholieken belangrijke gebeurtenis is aangegeven met een muursteen. Kijk in de Broerstraat tussen de huisnummers 42 en 44.

Deze jezuïet werd in 1925 heilig verklaard en twee jaar later werd dit bronzen standbeeld van beeldhouwer Toon Dupuis onthuld. Meer over Petrus (Wikipedia).

Petrus Canisius is bekend door de catechismus, een leerboekje dat diende om gelovigen de details van hun geloof bij te brengen. Als je van rond de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw bent en katholiek bent opgevoed weet je er alles van.

Weetje: Nadat Canisius uit Nijmegen vertrok (15 jaar!) noemde hij zich in het begin Petrus Neomagus (= Peter van Nijmegen). Zijn echte naam is Canisius. Canisius is een verlatijnsing van Canis. Canis is Latijn voor "hond". Voordat het omzetten van namen in het Latijn in zwang kwam, heette de familie dus gewoon De Hond en Petrus dus Peter de Hond. De beeldhouwer heeft dat leuk uitgebeeld: als je rechts achter het beeld staat zie je dat de hand van Petrus de vorm van een hondenkop heeft.

Een geheim dat nog lang geheim zal blijven.

Helemaal aan het eind van het park zie je een zuil staan. Daar in de buurt ligt een steen. Hieronder zijn op 18 september 1978 documenten over en andere herinneringen aan de Operatie Market Garden verborgen in aanwezigheid van koningin Juliana en mensen die bij de operatie betrokkenen waren.

Deze enorme bevrijdingsoperatie begon op 18 september 1944. De capsule die de herinneringen bevat zal worden geopend op 18 september 2044 als dit dan 100 jaar geleden uitgevoerde waagstuk wordt herdacht.

De mijlpaal.

Dit is een kopie van de mijlpalen zoals die om de Romeinse mijl (ongeveer 1478 huidige meters) langs de wegen stonden. Deze zuil hier markeert het begin van de Romeinse weg van Noviomagus naar Xanten in Duitsland, de Via Romana.

De Keuperstoren.

Deze toren in het midden van de stadswal is een versterking van de stadsmuur uit de middeleeuwen. Natuurlijk kon je er toen niet door een gat in de muur in kijken. Die opening is nu speciaal voor jou en andere geïnteresseerden in de muur gemaakt. Je ziet de trap waarmee de toren te bereiken was. Er was ook een toegang via een onderaardse gang. Op de plaats van het huidige gat was toen een klein poortje (een "sortie") van waaruit verkenningstochten konden worden gemaakt als de stad weer eens belegerd was.

De Ivensbank.

Ook wel de leugenbank genoemd vanwege de oudjes die elkaar op deze bank sterke verhalen vertelden. C.A.P. Ivens was fotograaf en grondlegger van CAPI-Lux, een bekende fotohandel. Maar hij was ook de vader van Joris Ivens, de wereldberoemde filmmaker èn hij zette zich in voor de realisering van de Waalbrug. Al met al voldoende redenen voor zo'n mooie bank, die met zijn rondingen aan de architectuurstroming van de Amsterdamse School doet denken. 

In graniet zijn de jaartallen 1905 en 1936 uitgehouwen. 1905 is het jaar waarin de 'Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging' werd opgericht, 1936 is het jaar waarin de brug door koningin Wilhelmina werd geopend.

Nog drie bezienswaardigheden.

Drie bezienswaardigheden liggen "om de hoek" in het noorden van het park aan de westkant van de stadsmuur: de Belvedère, de ruïne van de Gertrudiskapel en de voetbrug die de wal met de heuvel van de Belvedère verbindt. Dit alles op de volgende pagina.

Andere parkwandelingen in de buurt: Hunnerpark west | Valkhof e.o. Wat verder weg: Kronenburgerpark.

Voor deze tekst is onder andere gebruik gemaakt van Wikipedia.

Het kaartje

Met het knopje, links in de bovenbalk, kun je lagen van de kaart aan- en uitzetten. TIP: Laat bij deze wandeling voor de overzichtelijkheid alleen "Omgeving Hunnerpark" (de bolletjes met deze kleur) aangevinkt.
 

Deze icoon, rechts in de bovenbalk, kun je gebruiken als je het kaartje liever buiten deze website bekijkt.

 

Dit knopje rechts in de bovenbalk gebruik je als je de link naar het kaartje met vrienden wilt delen of naar jezelf wilt sturen (handig als je het op een smartphone of je i-Phone wilt gebruiken).

Deze pagina werd het laatst aangepast op 11-05-2019.