Parken en groen in Nijmegen en omgeving

Over parken in het centrum vind je meer op de pagina's onder Stadswandelingen: het Valkhofpark, het Hunnerpark en het Kronenburgerpark


 

Na 1874, met het slopen van de wallen, kwam er voor de stad een zee aan ruimte beschikbaar: een zegen voor de Nijmegenaren die tot dan niet anders gewend dan hutjemutje te leven binnen metershoge verdedigingswallen. Maar het was ook de opmaat naar groei, naar diversiteit en naar een stedelijke ontwikkeling met oog voor balans tussen stad, stenen en verkeer aan de ene en groen, water en rust aan de andere kant.

Ruime wijken, veel groen

Er werden ruim opgezette wijken gebouwd met ruime tuinen, laanbepanting, parken en parkjes. Het bezorgde Nijmegen de naam van groene stad. Deze ontwikkelingen leidden tot een explosie van toerisme. Doordachte en vernieuwende stedenbouw en architectuur maakten de stad een begeerde vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven en voor rijken van ver buiten de stad. De 19e eeuwse schil rondom de binnenstad (beschermd stadsgezicht sinds 2013), gebouwd naar ontwerp van architect Bert Brouwer is daar een bewijs van.

Groen in de stad

Je zou binnen de stad eens kunnen wandelen/fietsen naar of in: het Valkhofpark, het Hunnerpark, het Korenmarktplantsoen, het Kronenburgerpark, het Julianapark. Het Florapark, het steilste park van Nijmegen is te vinden op Facebook, het Goffertpark,  het Groene perron, de Hortus Nijmegen, Park Brakkenstein, de Stadswaard, het Stadseiland / Spiegelwaal., Stadspark Staddijk en Park De omloop in Lindenholt.
Voor groen, stilte en overpeinzing zijn de begraafplaatsen mooie plekken, ook trouwens als je in het kader van je stamboomonderzoek op zoek bent naar voorouders.

Nijmeegse stadstuinen

En dan is er nog de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen die elk jaar in juni plaatsvindt. Kijk op de site van de Nijmeegse Stadstuinen voor de laatste informatie!

Groen om de stad

Het groen om de stad krijgt een heel eigen rubriek.

//