Park west

Park West is een kralensnoer, een aaneenrijging van kleine en grotere parken. Deze parken en parkjes zijn verbonden met groene straten, bermen,  fiets- en wandelpaden. Het loopt van het Villapark, via Kometenpark aan de Venusstraat, het Planetenpark naast Sportfondsenbad West, het Distelpark aan de Molenweg, het volkstuinencomplex aan de Bredestraat, het groene gebied ten noorden van de Bredestraat, het Westerpark aan de Rivierstraat, het wandel-/fietspad tussen de Daniëlsweg en de Kerkstraat en het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg.

Op het onderstaande kaartje zijn de parken die deel uitmaken van Park West met een lichtgroen rondje met ster aangegeven. Het lijkt me niet moeilijk om er een leuke route voor te maken.

Het Westerpark is een deel van Park West. 
Deze pagina werd het laatst aangepast op 19-05-2019.