Stadswaard, Ooij en stuwwal

Stadswaard

De Stadswaard is een "nieuw natuurgebied", speciaal ingericht op samengaan van natuur en recreatie. De boeren hebben hun land verkocht of geruild voor land dat veilig achter de dijk ligt. Sinds 2005 wordt de Stadswaard beheerd door Staatsbosbeheer. Als je over de Waalbrug naar Nijmegen rijdt, zie je de Stadswaard aan de linkerkant liggen.

Je komt in de Stadswaard via de Waalkade. Aan het einde, bij de Waalbrug, loop je aan de lage zijde, bij het haventje in de buurt, een stukje onder de brug door om een ander bijzonder bruggetje te ontdekken. Daar ga je over en je staat in de Stadswaard. (In 2019 en 2020 vinden er ingrijpende werkzaamheden aan de Waalbrug plaats, nog niet duidelijk is of je dan de Stadswaard misschien op een andere manier bereiken kunt).*/

Het Zeumke is het restant van een oude rivierloop. In 2017 is die uitgebreid en uitgediept en in verbinding met de Waal gebracht. Daardoor bewegen de waterstanden in de oude, uitgegraven rivierloop mee met de waterstanden in de Waal. Dat heeft een goede uitwerking op de zich ontwikkelende natuur.

Over de (neven)geul is het bruggetje 't Zeumplankje aangelegd. Op die manier blijft er een doorgaande struinroute bestaan.

Aan het begin (of het eind?) in ieder geval bij de Waal in de buurt ligt een zwerfkei met het Stadswaardgedicht, geschreven door Marijke Hanegraaf.

Het regende niet en het was ook niet te warm.
De wind streek door mijn haar en ritselde in de wilg.
Het lawaai van het verkeer op de brug
en mijn ergernis daarover, dreven van me weg.
Een vogel vloog voor me langs en dat ik
zijn naam vergeten was, leek onbelangrijk.
Ik stond in de Stadswaard met om me heen
het ruige groen, en de twijfel aan hoe ik
eruitzag of in elkaar stak, viel van me af.
Dat ik mijn voeten in mijn wandelschoenen ietsje
begon te voelen, was alleen maar aangenaam.
Nog een paar passen en ik kon haar aanraken:
werkelijk vlakbij stroomde de Waal.

Het verhaal gaat onder de video verder. Ook de Stadswaard heeft nu een nevengeul(tje)...

Stadswaard Nijmegen is ingericht! from Wetering on Vimeo.

Ooij en stuwwal

De Ooij en de stuwwal zijn naast de deur. Kijk verder naar de mogelijkheden! 

Bisonbaai en Groenlanden

De Bisonbaai (Bizonbaai) en Groenlanden liggen in de Ooijpolder, oostelijk van Nijmegen. Als je er wil gaan wandelen os fietsen is Oortjeshekken een mooi begin- rust- en eindpunt.  

Bisonbaai

De Bisonbaai is ontstaan als zandwinning. Hij wordt omzoomd door populieren en wilgen. Het buitendijkse gebied komt 's winters nogal eens onder water te staan. Zomers kun je er een zee van bloemen aantreffen als stekelnoot, zeepkruid, vijfvingerkruid,  cipreswolfsmelk en geel walstro.

De Bisonbaai is erg geliefd als zwem- en zongebied voor de inwoners van de stad. Zo geliefd dat het 's zomers vaak te druk op de dijk en omgeving kan zijn. Ga zo enigszins mogelijk niet met de auto, het is juist heerlijk om in de buitenlucht te kunnen wandelen of fietsen en het blijft zo voor iedereen leuk. Aan de baai is meestal wel voldoende ruimte. Je kunt dichter bij de stad ook terecht in en bij de Lentse plassen en de Spiegelwaal.

Groenlanden

De hoger gelegen Groenlanden vormen tijdens hoogwater een vluchtplaats voor allerlei dieren. Het is normaal gesproken een vrij droog gebied met meidoorn en wilde roos. Er is een dassenburcht en langs de Defensiedijk, een overblijfsel uit de Koude Oorlog, zijn veel konijnenholen te zien. De vegetatie verschilt van die bij de Bisonbaai. Hier groeit onder andere muurpeper en kaardenbol. Restanten van steenovens herinneren aan de baksteenindustrie

De Groenlanden vormen een veel rustiger gebied dan de directe omgeving van de Bisonbaai.

Grote verschillen

Bisonbaai en Groenlanden zijn heel verschillend van karakter maar beide gebieden zijn bijzonder rijk aan planten en insecten en vogels. In het voorjaar en ’s zomers zijn diverse vlinders actief, zoals distelvlinder, atalanta, dagpauwoog en kleine vos. De vogelpopulatie wisselt met de seizoenen. Kuifeend, meerkoet en fuut zijn bij het water te vinden. In struiken laten blauwborst en nachtegaal zich horen. Vanaf de uitkijktoren is er rondom een prachtig uitzicht.

Delen van de tekst zijn een citaat uit een aankondiging van een niet meer verkrijgbare wandeling van IVN. IVN is bij uitstek een website waar je mooie wandelingen,  ook in de omgeving van Nijmegen kunt vinden.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 12-05-2019.