Lingezegen, dijken, Doornik

De naam Lingezegen heeft niets te maken met iets in de zin van: "mijn zegen heb je", of als als voorspoed, hulp: "er rust geen zegen op".

Het Park Lingezegen ontleent zijn naam aan de sloten (zegen) die onderdeel uitmaken van de waterhuishouding rond het riviertje de Linge.

https://www.youtube.com/watch?v=uRTTy6sibQM

Het park bestrijkt een groot gebied tussen Arnhem, Elst en Nijmegen. Een deel daarvan blijft "eeuwig" agrarisch gebied, het overige gebied is inmiddels vrijwel geheel ingericht. Het "park" bestaat uit vijf deelgebieden waarvan De Woerd het dichtst bij Nijmegen / Lent ligt. In dit gebied ligt het Landgoed Doornik. In de buurt van Doornik liggen Sprokkelenburg, het Fort Boven Lent, en Zijdewinde. 

Land en water vormen de hoofdingredienten in het park. Land in de vorm van bosschages, heggenlandschap, kleinschalige landbouw. Water in de vorm van de sloten, de Waal en soms restanten van eeuwenoude rivierlopen. Beide dragen ze bij aan schoonheid en een bloeiende flora en fauna.

Woon je in Nijmegen of omgeving of ben je hier op vakantie, trek er dan een dag op uit!

Lingezegen te voet in de buurt van de stad

Alle "Lingezegen te voet" paden

Lingezegen op de fiets in de buurt van de stad

Er zijn in het Lingezegengebied maar weinig fietstochten überhaupt uitgezet en nog minder die in Nijmegen beginnen. Als je vanuit Elst wilt starten zijn er meer: alle Lingezegen op de fiets routes. Maar niets staat je natuurlijk in de weg al fietsend zelf een route te zoeken. Mocht je een mooie hebben uitgezet, we houden ons aanbevolen!

Te paard

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 04-02-2019.