Bisonbaai en Groenlanden

+++ Bisonbaai en Groenlanden liggen in de Ooijpolder, oostelijk van Nijmegen. Als je er wil gaan wandelen is Oortjeshekken een mooi begin- en eindpunt.  
 
De Bisonbaai is ontstaan als zandwinning. Hij wordt omzoomd door populieren en wilgen. Het buitendijkse gebied komt 's winters nogal eens onder water te staan. Zomers treft je er vaak een zee van bloemen aan: je vindt er vijfvingerkruid, stekelnoot, cipreswolfsmelk, zeepkruid en geel walstro.
 
De hoger gelegen Groenlanden vormen tijdens hoogwater een vluchtplaats voor allerlei dieren.Het is normaal gesproken een vrij droog gebied met meidoorn en wilde roos. Er is een dassenburcht en langs de Defensiedijk, een overblijfsel uit de Koude Oorlog, zijn veel konijnenholen te zien. De vegetatie verschilt van die bij de Bisonbaai. Hier groeit onder andere muurpeper en kaardenbol. Restanten van steenovens herinneren aan de baksteenindustrie. 
 
Bisonbaai en Groenlanden zijn heel verschillend van karakter. Beide gebieden zijn bijzonder rijk aan planten en insecten en vogels. In het voorjaar en ’s zomers zijn diverse vlinders actief, zoals distelvlinder, atalanta, dagpauwoog en kleine vos. De vogelpopulatie wisselt met de seizoenen. Kuifeend, meerkoet en fuut zijn bij het water te vinden. In struiken laten blauwborst en nachtegaal zich horen. Vanaf de uitkijktoren is er rondom een prachtig uitzicht. +++