Forten in Lent

In 1862 werden er aan de Lentse kant van de Waal twee forten gebouwd die tot doel hadden de stad te verdedigen. Dat was twaalf jaar voordat Nijmegen op grond van de Vesting van 1874 na eeuwen eindelijk de wallen mocht afbreken. Toen de wallen waren verdwenen dienden beide forten ter verdediging van de spoorbrug. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het begin van de Tweede Wereldoorlog waren ze allebei bemand.

Fort Beneden Lent bestaat uit een bomvrij logiesgebouw met daar omheen een aarden redoute (alleen uitspringende en geen inspringende hoeken) en een gracht.
Fort Boven Lent bestaat uit een gebouw met kazematten, een toren en een gracht met daar omheen een glacis. Een glacis is de van buiten tegen het fort oplopende aarden wal die diende ter verdere bescherming.

Allebei de forten zijn er nog. Ze staan op de Monumentenlijst. Het fort Boven Lent is nu als Wijnfort Lent bekend, voor fort Beneden Lent wordt een bestemming gezocht. Hieronder vind je van beide forten wat foto's, afkomstig van de website http://rijksmonumenten.nl onder Creative Commons CC Zero License (cc-zero) licentie.

Fort Beneden Lent

Fort Boven Lent