Karel de Grote

Uitbreiding van het Frankische rijk in Nederland Bron: Wikipedia Het huidige Nederland maakte in de 8e/9e eeuw deel uit van het Karolingische rijk (van Karel de Grote).

Karel de Grote leefde van 742 tot 814. Hij werd in 768 (met 26 jaar!)  koning van de Franken en in 800 keizer van het middeleeuwse West-Romeinse rijk.

Dat "Romeins" in West-Romeins betekent niet dat de Romeinen het hier nog voor het zeggen hadden. Het is een verwijzing naar de grootsheid en de kracht van het oude Romeinse Rijk. De Romeinen hadden zich eind vierde eeuw al uit deze streken teruggetrokken.

Hier in Nijmegen bouwde Karel de Grote op het Valkhof een van zijn paleizen (palts). Stel je zo'n palts voor als een complex van gebouwen, deels van hout, deels van steen. Bij de bouw is nogal wat Romeins materiaal gebruikt. Dat werd gesloopt uit de legerplaatsen in Nijmegen-Oost en uit het verlaten Noviomagus, de Bataafs-Romeinse stad in het huidige Waterkwartier. Het zal best een groots opgezet geheel zijn geweest: als je je met de Romeinen wilt meten (en dat wilde Karel) moet je wel flink uitpakken. Karel de Grote is enkele keren in zijn paleis op het Valkhof Nijmegen geweest, zoals met Pasen in 777, 804, 806 en 808.. Tegen die tijd was zijn paleis grotendeels voltooid.

In de loop van de 9e eeuw werd zijn grote rijk in drieën opgedeeld. Nederland kwam bij het Midden Frankische rijk te behoren. De eerste uitdaging na de dood van Karel werden de aanvallen van de Vikingen die ook Nijmegen hebben aangedaan, hier een winter doorbrachten en bij het vertrek het Valkhof in brand hebben gestoken.

Het Valkhof

Over het Valkhof lees je meer bij de stadswandelingen | Over de sloop van de Valkhofburcht.