Karel de Grote

Karel leefde van 742 tot 814. Hij werd in 768 (26 jaar!)  koning van de Franken en in 800 keizer van het middeleeuwse West-Romeinse rijk.

Dat "Romeins" in West-Romeins betekent niet dat de Romeinen het hier nog voor het zeggen hadden. Het is een verwijzing naar de grootsheid en de kracht van het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden zich eind vierde, begin vijfde eeuw al uit deze streken teruggetrokken.

Hier in Nijmegen bouwde Karel de Grote één van zijn paleizen (palts). Stel je zo'n palts voor als een complex van voorzieningen, deels van hout, deels van steen. Waarschijnlijk is daarbij nogal wat Romeins materiaal gebruikt dat werd gesloopt uit Noviomagus, het Bataafs-Romeins stadje in het huidige Waterkwartier, dat inmiddels goeddeels was verlaten. Het zal best een groots opgezet geheel zijn geweest: als je je met de Romeinen wilt meten moet je wel flink uitpakken. Karel de Grote is enkele keren in zijn paleis op het Valkhof Nijmegen geweest, zoals met Pasen in 777. Tegen die tijd was zijn paleis grotendeels voltooid.

Het Valkhof

Over het Valkhof lees je meer bij de stadswandelingen.

Over de sloop van de Valkhofburcht.