Romeinse wegen in Nijmegen e.o.

Eerst kort

In de binnenstad van Nijmegen vormen de Burchstraat (met onder andere het stadhuis) en de Hezelstraat (in het verlengde ervan, richting het westen) een onderdeel van een oude Romeinse oost-west verbinding.

Noord-zuid liep er een weg naar Cuijk aan de Maas, door het Heumensoord. In dat bos, dat vroeger heidegebied was, vind je de plaats van een Romeinse wachttoren van waaruit de weg werd bewaakt.

Meer weten?

Natuurlijk waren de wegen in Nijmegen onderdeel van een groot netwerk van wegen die alle plaatsen in het Romeinse rijk verbonden. Wegen waren voor de Romeinen wat aders en slagaders voor een mens zijn. Ze verbonden legers en legerkampen en zorgden voor economische voorspoed.

In Nijmegen was een legioen soldaten gevestigd, er was industrie (dakpannen, die van Bonn in Duitsland tot in ons eigen Katwijk werden teruggevonden) en er was een stad van forse omvang (Ulpia Noviomagus). Alle wegen hier in de buurt liepen dan ook via Nijmegen. 

In de stad vind je de oost-west as terug in de route Ubbergseveldweg, Burchtstraat - Stikke (steile) Hezelstraat - Lange Hezelstraat. De zuid-noord as liep globaal vanuit Heumensoord, Driehuizerweg, Heijendaalseweg, Coehoornstraat, Hertogstraat, Kelfkensbos. (Cursief zijn de straten in het centrum)

Op het kaartje hieronder staan alle bekende Romeinse wegen in en in de omgeving van de stad weergegeven.

De bekende Romeinse wegen in de omgeving van Nijmegen en Arnhem

De bekende Romeinse wegen rond Nijmegen

Het verloop van de wegen is niet helemaal bekend want ze zijn geen van alle in zijn geheel blootgelegd. Op de tekening zijn ze daarom ook niet heel nauwkeurig weergegeven. Het ligt voor de hand dat ze soms het tracé volgen van nu nog bestaande wegen. Sommige namen herinneren er zelfs nog aan, zoals de naam Heerweg en in Nijmegen Hertogstraat. Die naam heeft niets te maken met hertogen, ook niet met herten (de oude naam was Hertsteeg)  maar hier zijn hert en hertog vormen van heer of heir wat leger betekent.
De weg naar Wijchen komt er in deze afbeelding wat bekaaid af. In een volgende update zullen we dat aanpassen.

Als je dus door de stad flaneert volg je altijd wel een spoor van de eersten die hun stempel drukten op wat later Nederland zou worden. 

Meer hierover: